Kubur Setiap Hari Menyeru Manusia Sebanyak Lima (5) Kali …

1. Aku rumah yang terpencil. Maka kamu akan senang dengan selalu membaca al.quran. 2. Aku rumah yang gelap. Maka terangilah aku dengan selalu solat malam. 3. Aku rumah yang penuh dengan tanah dan debu. Bawalah amal soleh yang menjadi hamparan.